Právě se nacházíte: Bílovická křížovatka » INFO

INFO

Pořadatel:

Obecní úřad Bílovice nad Svitavou
Těsnohlídkovo náměstí 1000
66401 Bílovice nad Svitavou
Tel: +420 545 227 427
email: tajemnice@bilovice-nad-svitavou.cz

 

Produkce :

Tel: +420 777 734 166

email: dizzy@dizzy.cz

 

Mapka pro návštěvníky

 

Místo konání: Bílovice nad Svitavou - hřiště za sokolovnou 


zobrazit mapu

Pořadatelské podmínky akce Bílovická křižovatka

 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

 

Vstupenky

·          Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hlediště.

·          Zbylé vstupenky jsou v prodeji během akce v místě jejího konání.

·          Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

·          Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší
z důvodů vyšší moci. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.

·          Vstupenka je platná pouze v nepoškozeném stavu.

·          Padělání vstupenek je trestné.

 

Vstup na akci

·          Každý návštěvník akce obdrží po předložení vstupenky při vstupu do areálu akce na zápěstí identifikační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.

·       S identifikačním náramkem je možné areál akce libovolně opouštět.

·       V případě, že identifikační náramek nebude upevněn na zápěstí, není platný.

·       V případě nemožnosti prokázat se platným identifikačním náramkem nebude návštěvníkovi umožněn vstup na akci, popřípadě bude pořadatelem vyveden.

·          Při každém vstupu do areálu má pořadatel právo zkontrolovat platnost identifikační pásky a provést kontrolu, zda návštěvník nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

 

Všeobecná ustanovení

·          Platí přísný zákaz:

1.      vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer,

2.      vnášení vlastního pití (výjimkou je strava a pití pro malé děti),

3.      rozdělávání otevřeného ohně,

4.      fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami,

5.      pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení,

6.      vstupu se psy a jinými zvířaty,

7.      rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

·          Návštěvník akce se zavazuje respektovat pokyny pořadatelů, udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním návštěvníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh akce.

·          Návštěvník akce se účastní na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.

·          Návštěvník akce uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy
s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

·       Pořadatel akce neodpovídá za škodu na majetku či zdraví návštěvníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

·       Pořadatel akce má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh festivalu a návštěvníky bez platné identifikační pásky.

·          Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

 

 

Pořadatel: Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 66401 Bílovice nad Svitavou

 

 

 

Obec Bílovice nad Svitavou pořádá
multižánrový hudební festival
Festival Bílovická křížovatka na Facebooku